ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Όλα τα προϊόντα του artistishop.gr είναι ελεγμένα από τον κατασκευαστή τους σε όλους τους τομείς.

Η εγγύηση για τα προϊόντα που πωλούνται από τις σελίδες του artistishop.gr ισχύει εντός της εταιρίας μας. Οποιοδήποτε κόστος μεταφορικών προκύψει που αφορά την μεταφορά του προϊόντος προς και από την εταιρία μας επιβαρύνει τον πελάτη.

Κατά την αποστολή των προϊόντων για έλεγχο στην εταιρία μας αυτά θα πρέπει να είναι σωστά συσκευασμένα στην αρχική τους συσκευασία. Διαφορετικά υπάρχει περίπτωση να καταστραφούν κατά την διάρκεια της μεταφοράς. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν υπάρχει η αρχική συσκευασία, πρέπει να ληφθεί μέριμνα για συσκευασία με προστατευτικό περιτύλιγμα που θα προστατέψει το προϊόν από φθορές.

Αν η όλη διαδικασία καθυστερήσει πέραν των δέκα ημερών, το προϊόν θα επιστρέφεται στον Πελάτη χωρίς να έχει ελεγχθεί και με τα έξοδα των μεταφορικών να βαρύνουν τον ίδιο.

Μαζί με τα προϊόντα πρέπει να υπάρχει συνοδευτικό έγγραφο με την όσο δυνατόν αναλυτικότερη περιγραφή της βλάβης ή να σταλεί μέσω e-mail στο info@artistishop.gr ή στο fax της εταιρίας μας.

Ο τεχνικός έλεγχος μπορεί να διαρκέσει έως και τρεις εργάσιμες ημέρες. Με την ολοκλήρωση του τεχνικού ελέγχου ο Πελάτης ενημερώνεται για τα αποτελέσματα και για την συνέχεια της διαδικασίας.

Αν το προϊόν έχει αγορασθεί από εταιρία με τιμολόγιο πώλησης, πρέπει να επιστρέψει στην εταιρία μας με συνοδευτικό έγγραφο μεταφοράς πχ Δελτίο Αποστολής. Αν ο Πελάτης δεν διαθέτει αντίστοιχο παραστατικό θα πρέπει να υπάρχει πρότερη συνεννόηση με το Λογιστήριο της εταιρίας μας.

TOP